เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,827.633,904.963,976.651,375.00601.001.0064.08 %84.61 %99.97 %
ตุลาคม3,888.993,874.833,875.651,163.00816.005,334.0070.10 %78.94 %-37.63 %
พฤศจิกายน3,831.223,817.003,890.281,252.00878.006,400.0067.32 %77.00 %-64.51 %
ธันวาคม3,802.313,744.713,744.031,140.00698.005,289.0070.02 %81.36 %-41.26 %
มกราคม3,773.393,845.923,729.401,282.00875.005,859.0066.03 %77.25 %-57.10 %
กุมภาพันธ์3,888.693,934.213,890.281,265.001,103.006,133.0067.47 %71.96 %-57.65 %
มีนาคม4,091.274,182.784,080.41654.001.007,130.0084.01 %99.98 %-74.74 %
เมษายน4,307.994,285.164,036.53676.001.006,199.0084.31 %99.98 %-53.57 %
พฤษภาคม4,105.664,285.164,080.41699.001.007,222.0082.97 %99.98 %-76.99 %
มิถุนายน4,062.174,036.534,124.28766.001.007,759.0081.14 %99.98 %-88.13 %
กรกฎาคม4,062.234,007.284,051.16699.001.007,470.0082.79 %99.98 %-84.39 %
สิงหาคม3,932.004,036.533,992.66795.001.007,475.0079.78 %99.98 %-87.22 %
รวม 6 เดือน23,012.2323,121.6323,106.297,477.004,971.0029,016.0067.51 %78.50 %-25.58 %
รวม 12 เดือน47,573.5547,955.0747,471.7411,766.004,977.0072,271.0075.27 %89.62 %-52.24 %