เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,919.503,322.184,797.181,382.001,563.001,665.0064.74 %52.95 %65.29 %
ตุลาคม3,873.543,390.664,687.311,337.001,473.001,563.0065.48 %56.56 %66.65 %
พฤศจิกายน3,966.613,158.914,778.061,016.001,217.001,486.0074.39 %61.47 %68.90 %
ธันวาคม3,810.292,861.554,437.57983.00783.00856.0074.20 %72.64 %80.71 %
มกราคม4,041.543,355.384,322.98797.00725.00860.0080.28 %78.39 %80.11 %
กุมภาพันธ์4,306.013,266.424,394.69808.00973.00810.0081.24 %70.21 %81.57 %
มีนาคม4,650.494,011.825,399.121,220.001,546.001,703.0073.77 %61.46 %68.46 %
เมษายน5,135.904,330.395,073.951,401.001,932.001,567.0072.72 %55.39 %69.12 %
พฤษภาคม5,397.485,053.685,594.362,081.002,250.002,133.0061.44 %55.48 %61.87 %
มิถุนายน4,531.985,336.285,358.931,578.002,353.002,081.0065.18 %55.91 %61.17 %
กรกฎาคม4,499.155,434.645,179.301,508.002,254.002,129.0066.48 %58.53 %58.89 %
สิงหาคม4,152.685,076.825,250.841,194.001,565.002,073.0071.25 %69.17 %60.52 %
รวม 6 เดือน23,917.4919,355.1027,417.796,323.006,734.007,240.0073.56 %65.21 %73.59 %
รวม 12 เดือน52,285.1748,598.7359,274.2915,305.0018,634.0018,926.0070.73 %61.66 %68.07 %