เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,228.942,811.173,047.84467.00369.00719.0085.54 %86.87 %76.41 %
ตุลาคม3,106.342,799.162,856.02471.00466.00708.0084.84 %83.35 %75.21 %
พฤศจิกายน3,096.092,811.792,930.61417.00458.00390.0086.53 %83.71 %86.69 %
ธันวาคม3,073.612,454.582,835.77380.00313.00406.0087.64 %87.25 %85.68 %
มกราคม2,977.313,095.322,738.36316.00366.00308.0089.39 %88.18 %88.75 %
กุมภาพันธ์3,045.582,848.003,019.77348.00429.00346.0088.57 %84.94 %88.54 %
มีนาคม3,154.133,264.983,330.07560.00549.00627.0082.25 %83.19 %81.17 %
เมษายน3,125.393,023.343,280.19464.00707.00622.0085.15 %76.62 %81.04 %
พฤษภาคม3,357.603,062.733,347.13673.00767.00518.0079.96 %74.96 %84.52 %
มิถุนายน3,372.743,143.933,291.35575.00772.00706.0082.95 %75.44 %78.55 %
กรกฎาคม3,133.953,770.633,213.25518.00904.00741.0083.47 %76.03 %76.94 %
สิงหาคม3,006.053,971.063,257.88431.00719.00698.0085.66 %81.89 %78.58 %
รวม 6 เดือน18,527.8716,820.0217,428.372,399.002,401.002,877.0087.05 %85.73 %83.49 %
รวม 12 เดือน37,677.7337,056.6937,148.245,620.006,819.006,789.0085.08 %81.60 %81.72 %