เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,845.142,765.123,028.00573.00596.47784.0079.86 %78.43 %74.11 %
ตุลาคม2,631.722,923.932,396.74548.00768.76616.0079.18 %73.71 %74.30 %
พฤศจิกายน2,215.452,288.362,604.10372.00720.46590.0083.21 %68.52 %77.34 %
ธันวาคม2,067.712,082.372,214.10374.00706.16601.0081.91 %66.09 %72.86 %
มกราคม2,278.652,624.642,161.36278.54660.00300.0587.78 %74.85 %86.12 %
กุมภาพันธ์2,846.412,586.392,468.29126.15551.22287.5095.57 %78.69 %88.35 %
มีนาคม3,134.783,061.813,446.96540.80552.21240.4482.75 %81.96 %93.02 %
เมษายน3,291.212,906.542,928.66905.28713.78210.0272.49 %75.44 %92.83 %
พฤษภาคม3,204.003,310.563,126.84792.60852.75220.2275.26 %74.24 %92.96 %
มิถุนายน3,127.343,025.542,890.18754.90828.92202.2275.86 %72.60 %93.00 %
กรกฎาคม2,979.523,071.842,953.20726.90850.88205.1175.60 %72.30 %93.05 %
สิงหาคม2,864.192,885.142,985.61720.00659.00812.7174.86 %77.16 %72.78 %
รวม 6 เดือน14,885.0815,270.8114,872.592,271.694,003.073,178.5584.74 %73.79 %78.63 %
รวม 12 เดือน33,486.1233,532.2433,204.046,712.178,460.615,069.2779.96 %74.77 %84.73 %