เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,114.343,029.422,807.83811.00464.00298.0073.96 %84.68 %89.39 %
ตุลาคม3,053.213,096.432,630.54752.00464.00303.0075.37 %85.01 %88.48 %
พฤศจิกายน3,037.894,137.252,558.22788.00410.00283.0074.06 %90.09 %88.94 %
ธันวาคม3,032.112,411.322,471.85693.00452.00266.0077.14 %81.26 %89.24 %
มกราคม2,874.132,933.032,627.73254.00436.00307.0091.16 %85.13 %88.32 %
กุมภาพันธ์2,874.512,707.282,570.33683.00414.00290.0076.24 %84.71 %88.72 %
มีนาคม3,062.993,234.563,417.90461.00443.00320.0084.95 %86.30 %90.64 %
เมษายน2,468.353,199.292,814.00346.00294.00249.0085.98 %90.81 %91.15 %
พฤษภาคม3,356.132,923.522,991.50450.00311.00321.0086.59 %89.36 %89.27 %
มิถุนายน3,068.473,145.623,229.61439.00293.00332.0085.69 %90.69 %89.72 %
กรกฎาคม3,101.883,090.503,026.63421.00284.00360.0086.43 %90.81 %88.11 %
สิงหาคม2,976.282,959.943,156.61450.00311.00417.0084.88 %89.49 %86.79 %
รวม 6 เดือน17,986.1918,314.7315,666.503,981.002,640.001,747.0077.87 %85.59 %88.85 %
รวม 12 เดือน36,020.2936,868.1634,302.756,548.004,576.003,746.0081.82 %87.59 %89.08 %