เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,071.562,959.443,039.06329.00595.68754.4089.29 %79.87 %75.18 %
ตุลาคม50,219.703,021.642,892.231,176.00595.68679.2097.66 %80.29 %76.52 %
พฤศจิกายน2,932.492,815.262,774.741,155.00601.39530.4060.61 %78.64 %80.88 %
ธันวาคม2,815.122,536.772,609.681,112.80588.34395.2060.47 %76.81 %84.86 %
มกราคม2,762.112,702.062,494.66905.60484.26397.6067.21 %82.08 %84.06 %
กุมภาพันธ์2,943.932,794.942,532.33972.80374.54337.6066.96 %86.60 %86.67 %
มีนาคม3,180.103,135.423,412.111,287.20722.98720.0059.52 %76.94 %78.90 %
เมษายน3,512.253,259.532,717.221,297.00788.26603.2063.07 %75.82 %77.80 %
พฤษภาคม3,468.773,060.373,290.571,297.60938.40953.6062.59 %69.34 %71.02 %
มิถุนายน3,201.323,264.883,123.501,563.20834.78748.0051.17 %74.43 %76.05 %
กรกฎาคม3,147.723,007.203,018.681,314.58749.08796.8058.24 %75.09 %73.60 %
สิงหาคม2,999.072,929.643,174.94702.58724.80817.6076.57 %75.26 %74.25 %
รวม 6 เดือน64,744.9116,830.1116,342.705,651.203,239.893,094.4091.27 %80.75 %81.07 %
รวม 12 เดือน84,254.1435,487.1535,079.7213,113.367,998.197,733.6084.44 %77.46 %77.95 %