เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,044.143,195.092,976.261,672.001,541.001,131.0045.07 %51.77 %62.00 %
ตุลาคม3,172.113,124.352,910.371,507.001,191.001,199.0052.49 %61.88 %58.80 %
พฤศจิกายน3,139.373,136.143,025.151,449.001,179.001,229.0053.84 %62.41 %59.37 %
ธันวาคม2,794.643,018.242,896.911,326.001,181.001,037.0052.55 %60.87 %64.20 %
มกราคม3,281.473,006.452,970.651,526.001,088.001,136.0053.50 %63.81 %61.76 %
กุมภาพันธ์3,067.743,136.142,935.561,942.001,180.001,323.0036.70 %62.37 %54.93 %
มีนาคม3,337.203,289.413,623.391,659.001,156.00688.0050.29 %64.86 %81.01 %
เมษายน3,280.193,254.042,770.351,659.001,401.00752.0049.42 %56.95 %72.86 %
พฤษภาคม3,236.272,962.792,908.721,583.001,356.00587.0051.09 %54.23 %79.82 %
มิถุนายน3,203.343,324.783,159.451,521.001,184.00862.0052.52 %64.39 %72.72 %
กรกฎาคม3,203.963,157.742,995.341,434.001,313.00750.0055.24 %58.42 %74.96 %
สิงหาคม3,206.883,112.143,058.011,313.001,089.00719.0059.06 %65.01 %76.49 %
รวม 6 เดือน18,499.4718,616.4117,714.909,422.007,360.007,055.0049.07 %60.46 %60.17 %
รวม 12 เดือน37,967.3137,717.3136,230.1618,591.0014,859.0011,413.0051.03 %60.60 %68.50 %