เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน13,938.5513,732.8214,792.267,401.207,597.207,597.2046.90 %44.68 %48.64 %
ตุลาคม14,044.9114,201.1414,083.405,406.446,372.446,243.4461.51 %55.13 %55.67 %
พฤศจิกายน13,825.7613,739.3814,381.386,797.206,854.206,178.2050.84 %50.11 %57.04 %
ธันวาคม13,527.0813,277.7212,699.146,193.446,245.446,221.4454.21 %52.96 %51.01 %
มกราคม13,393.7714,557.2313,512.286,564.446,919.446,404.4450.99 %52.47 %52.60 %
กุมภาพันธ์13,846.1513,790.3713,857.187,068.727,053.726,359.7248.95 %48.85 %54.11 %
มีนาคม14,610.7915,017.8015,590.588,825.448,908.448,328.4439.60 %40.68 %46.58 %
เมษายน15,327.2715,886.7213,762.898,042.206,809.207,185.2047.53 %57.14 %47.79 %
พฤษภาคม14,817.0414,724.4916,393.488,834.446,940.447,380.4440.38 %52.86 %54.98 %
มิถุนายน14,762.4914,421.0615,385.368,764.207,587.208,206.2040.63 %47.39 %46.66 %
กรกฎาคม14,762.4915,105.0713,424.778,197.446,968.447,450.4444.47 %53.87 %44.50 %
สิงหาคม14,254.4315,144.4913,294.617,437.447,598.207,484.4447.82 %49.83 %43.70 %
รวม 6 เดือน82,576.2283,298.6683,325.6439,431.4441,042.4439,004.4452.25 %50.73 %53.19 %
รวม 12 เดือน171,110.73173,598.29171,177.3389,532.6085,854.3685,039.6047.68 %50.54 %50.32 %