เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,846.124,051.484,326.16571.00603.00504.0085.15 %85.12 %88.35 %
ตุลาคม4,013.544,136.183,758.81587.00636.00521.0085.37 %84.62 %86.14 %
พฤศจิกายน4,023.543,849.603,903.47585.00605.00447.0085.46 %84.28 %88.55 %
ธันวาคม3,209.483,002.023,540.23453.00339.00417.0085.89 %88.71 %88.22 %
มกราคม3,808.653,886.043,259.81416.00433.00370.0089.08 %88.86 %88.65 %
กุมภาพันธ์3,567.673,536.853,264.24406.00465.00409.0088.62 %86.85 %87.47 %
มีนาคม4,245.784,523.184,593.14675.00719.00547.0084.10 %84.10 %88.09 %
เมษายน4,109.844,500.193,402.12624.00878.00526.0084.82 %80.49 %84.54 %
พฤษภาคม4,607.423,973.453,878.25760.00517.00673.0083.50 %86.99 %82.65 %
มิถุนายน4,019.364,360.144,239.22663.00354.00629.0083.50 %91.88 %85.16 %
กรกฎาคม3,975.014,131.243,915.52612.00720.00596.0084.60 %82.57 %84.78 %
สิงหาคม3,988.263,728.603,976.72560.00546.00435.0085.96 %85.36 %89.06 %
รวม 6 เดือน22,469.0022,462.1722,052.723,018.003,081.002,668.0086.57 %86.28 %87.90 %
รวม 12 เดือน47,414.6747,678.9746,057.696,912.006,815.006,074.0085.42 %85.71 %86.81 %