เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,813.605,813.605,323.56512.00571.00518.0091.19 %90.18 %90.27 %
ตุลาคม5,496.625,611.545,180.77559.00571.00569.0089.83 %89.82 %89.02 %
พฤศจิกายน4,930.114,912.124,839.02501.00490.00530.0089.84 %90.02 %89.05 %
ธันวาคม4,320.014,324.904,094.11377.00358.00391.0091.27 %91.72 %90.45 %
มกราคม4,677.254,730.504,378.62345.00325.00290.0092.62 %93.13 %93.38 %
กุมภาพันธ์4,982.665,308.234,899.20447.00374.00365.0091.03 %92.95 %92.55 %
มีนาคม5,726.626,344.755,680.88715.00642.00725.0087.51 %89.88 %87.24 %
เมษายน5,431.464,702.715,057.89835.00613.00637.0084.63 %86.96 %87.41 %
พฤษภาคม5,358.924,893.225,896.50783.00725.00923.0085.39 %85.18 %84.35 %
มิถุนายน4,477.994,783.355,123.22783.00789.00743.0082.51 %83.51 %85.50 %
กรกฎาคม4,829.215,049.665,065.54608.00667.00827.0087.41 %86.79 %83.67 %
สิงหาคม5,272.184,300.084,792.50602.00579.00588.0088.58 %86.54 %87.73 %
รวม 6 เดือน30,220.2530,700.8928,715.282,741.002,689.002,663.0090.93 %91.24 %90.73 %
รวม 12 เดือน61,316.6360,774.6660,331.817,067.006,704.007,106.0088.47 %88.97 %88.22 %