เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,005.634,118.134,384.03746.00691.00719.0081.38 %83.22 %83.60 %
ตุลาคม4,184.204,345.063,740.69823.00856.00633.0080.33 %80.30 %83.08 %
พฤศจิกายน4,009.173,830.833,892.26766.00815.00540.0080.89 %78.73 %86.13 %
ธันวาคม3,204.282,998.883,519.62675.00692.00512.0078.93 %76.92 %85.45 %
มกราคม3,963.284,053.663,708.52660.00690.00400.0083.35 %82.98 %89.21 %
กุมภาพันธ์3,725.433,866.963,526.63630.00570.00479.0083.09 %85.26 %86.42 %
มีนาคม4,656.404,933.684,867.12802.00739.00706.0082.78 %85.02 %85.49 %
เมษายน4,354.384,552.193,303.46837.00807.00586.0080.78 %82.27 %82.26 %
พฤษภาคม4,339.084,180.563,904.03901.00834.00697.0079.24 %80.05 %82.15 %
มิถุนายน3,810.794,423.383,993.43748.00773.00661.0080.37 %82.52 %83.45 %
กรกฎาคม3,943.494,374.114,122.18725.00781.00637.0081.62 %82.14 %84.55 %
สิงหาคม3,931.014,140.254,359.30657.00551.00522.0083.29 %86.69 %88.03 %
รวม 6 เดือน23,091.9923,213.5222,771.754,300.004,314.003,283.0081.38 %81.42 %85.58 %
รวม 12 เดือน48,127.1449,817.6947,321.278,970.008,799.007,092.0081.36 %82.34 %85.01 %