เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,868.764,036.183,886.64473.00514.00602.0087.77 %87.27 %84.51 %
ตุลาคม3,980.374,074.983,620.32598.00595.00508.0084.98 %85.40 %85.97 %
พฤศจิกายน3,789.423,750.843,436.09529.00553.00381.0086.04 %85.26 %88.91 %
ธันวาคม3,156.582,920.673,266.16449.00357.00355.0085.78 %87.78 %89.13 %
มกราคม3,758.773,837.433,198.98280.00406.00252.0092.55 %89.42 %92.12 %
กุมภาพันธ์3,525.193,505.533,165.06417.00463.00324.0088.17 %86.79 %89.76 %
มีนาคม4,234.564,452.594,437.94600.00567.00555.0085.83 %87.27 %87.49 %
เมษายน3,954.594,377.653,334.31642.00609.00509.0083.77 %86.09 %84.73 %
พฤษภาคม4,291.923,902.653,756.49647.00673.00711.0084.93 %82.76 %81.07 %
มิถุนายน3,781.684,301.184,156.11514.00644.00659.0086.41 %85.03 %84.14 %
กรกฎาคม3,894.523,848.773,815.04569.00555.00586.0085.39 %85.58 %84.64 %
สิงหาคม3,730.843,795.194,049.71565.00610.00420.0084.86 %83.93 %89.63 %
รวม 6 เดือน22,079.0922,125.6320,573.252,746.002,888.002,422.0087.56 %86.95 %88.23 %
รวม 12 เดือน45,967.2046,803.6644,122.856,283.006,546.005,862.0086.33 %86.01 %86.71 %