เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,785.054,003.143,841.98223.00321.00311.0094.11 %91.98 %91.91 %
ตุลาคม3,955.154,007.073,602.84288.00320.00290.0092.72 %92.01 %91.95 %
พฤศจิกายน3,932.633,752.663,420.82257.00291.00182.0093.46 %92.25 %94.68 %
ธันวาคม3,118.132,910.843,411.13224.00147.00182.0092.82 %94.95 %94.66 %
มกราคม3,723.053,754.293,114.20209.00118.00116.0094.39 %96.86 %96.28 %
กุมภาพันธ์3,548.603,374.223,092.39192.00154.00137.0094.59 %95.44 %95.57 %
มีนาคม4,276.244,378.824,339.43290.00303.00348.0093.22 %93.08 %91.98 %
เมษายน4,211.344,320.393,268.91357.00527.00342.0091.52 %87.80 %89.54 %
พฤษภาคม4,206.353,984.293,515.20537.00523.00385.0087.23 %86.87 %89.05 %
มิถุนายน3,701.094,173.554,080.08399.00536.00496.0089.22 %87.16 %87.84 %
กรกฎาคม3,777.773,955.293,766.21360.00428.00460.0090.47 %89.18 %87.79 %
สิงหาคม3,718.323,995.66328.00233.00286.0093.73 %92.84 %
รวม 6 เดือน22,062.6121,802.2220,483.361,393.001,351.001,218.0093.69 %93.80 %94.05 %
รวม 12 เดือน46,332.8843,448.853,664.003,901.003,535.0091.58 %91.86 %