เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,690.733,966.823,813.63675.00692.00552.0085.61 %82.56 %85.53 %
ตุลาคม4,688.054,038.353,622.01518.00694.00558.0088.95 %82.81 %84.59 %
พฤศจิกายน4,498.933,758.033,447.83563.00716.00479.0087.49 %80.95 %86.11 %
ธันวาคม3,924.143,099.743,281.05304.00322.00292.0092.25 %89.61 %91.10 %
มกราคม4,817.953,799.793,129.07284.00421.00268.0094.11 %88.92 %91.44 %
กุมภาพันธ์4,509.143,403.583,263.17348.00421.00326.0092.28 %87.63 %90.01 %
มีนาคม6,166.254,403.714,381.68697.00680.00518.0088.70 %84.56 %88.18 %
เมษายน3,936.044,180.863,284.64620.00830.00570.0084.25 %80.15 %82.65 %
พฤษภาคม4,289.223,851.293,725.78754.00813.00743.0082.42 %78.89 %80.06 %
มิถุนายน3,964.314,216.084,109.82800.00789.00703.0079.82 %81.29 %82.89 %
กรกฎาคม3,894.363,799.823,775.90761.00727.00618.0080.46 %80.87 %83.63 %
สิงหาคม3,878.123,732.964,013.22652.00647.00711.0083.19 %82.67 %82.28 %
รวม 6 เดือน27,128.9422,066.3120,556.762,692.003,266.002,475.0090.08 %85.20 %87.96 %
รวม 12 เดือน53,257.2446,251.0343,847.806,976.007,752.006,338.0086.90 %83.24 %85.55 %