เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,957.413,951.834,256.59450.00510.00479.0088.63 %87.09 %88.75 %
ตุลาคม3,875.943,989.334,091.24528.00523.00387.0086.38 %86.89 %90.54 %
พฤศจิกายน3,585.503,628.263,919.21363.00452.00333.0089.88 %87.54 %91.50 %
ธันวาคม3,442.383,227.143,517.68352.00232.00246.0089.77 %92.81 %93.01 %
มกราคม3,717.063,816.473,468.72185.00220.00129.0095.02 %94.24 %96.28 %
กุมภาพันธ์4,091.823,990.143,861.79225.00276.00175.0094.50 %93.08 %95.47 %
มีนาคม5,886.714,378.854,647.48468.00527.00455.0092.05 %87.96 %90.21 %
เมษายน4,354.384,649.274,398.82561.00675.00393.0087.12 %85.48 %91.07 %
พฤษภาคม5,596.314,675.404,647.44648.00653.00559.0088.42 %86.03 %87.97 %
มิถุนายน5,600.304,203.484,270.87598.00650.00491.0089.32 %84.54 %88.50 %
กรกฎาคม3,881.064,340.174,218.72510.00508.00492.0086.86 %88.30 %88.34 %
สิงหาคม3,873.524,183.324,191.01334.00487.00375.0091.38 %88.36 %91.05 %
รวม 6 เดือน22,670.1122,603.1723,115.232,103.002,213.001,749.0090.72 %90.21 %92.43 %
รวม 12 เดือน51,862.3949,033.6649,489.575,222.005,713.004,514.0089.93 %88.35 %90.88 %