เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,207.164,038.984,237.61279.00286.00384.0093.37 %92.92 %90.94 %
ตุลาคม4,012.964,096.073,657.37283.00426.00327.0092.95 %89.60 %91.06 %
พฤศจิกายน4,185.173,791.003,462.31265.00344.00273.0093.67 %90.93 %92.12 %
ธันวาคม3,169.062,958.783,439.02258.00289.00228.0091.86 %90.23 %93.37 %
มกราคม3,731.6817,279.603,150.12327.00219.00211.0091.24 %98.73 %93.30 %
กุมภาพันธ์3,524.773,516.623,152.07297.00272.00213.0091.57 %92.27 %93.24 %
มีนาคม4,316.334,531.224,511.60497.00441.00491.0088.49 %90.27 %89.12 %
เมษายน4,057.654,483.973,387.14571.00429.00325.0085.93 %90.43 %90.40 %
พฤษภาคม4,329.723,945.733,620.35526.00390.00351.0087.85 %90.12 %90.30 %
มิถุนายน3,978.4319,928.163,873.93465.00461.00400.0088.31 %97.69 %89.67 %
กรกฎาคม4,070.593,887.093,840.26369.00360.00424.0090.93 %90.74 %88.96 %
สิงหาคม3,877.193,817.844,070.74237.00303.00328.0093.89 %92.06 %91.94 %
รวม 6 เดือน22,830.8035,681.0521,098.501,709.001,836.001,636.0092.51 %94.85 %92.25 %
รวม 12 เดือน47,460.7176,275.0644,402.524,374.004,220.003,955.0090.78 %94.47 %91.09 %