เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,016.713,679.865,454.971,499.001,737.002,055.0062.68 %52.80 %62.33 %
ตุลาคม4,055.953,878.255,111.651,791.001,941.001,866.0055.84 %49.95 %63.50 %
พฤศจิกายน3,847.783,679.865,245.171,702.001,620.001,989.4855.77 %55.98 %62.07 %
ธันวาคม3,730.343,714.394,997.211,437.00481.001,890.0061.48 %87.05 %62.18 %
มกราคม3,950.864,011.123,433.04862.00783.00468.0078.18 %80.48 %86.37 %
กุมภาพันธ์4,335.413,804.564,507.40943.001,000.00623.0078.25 %73.72 %86.18 %
มีนาคม4,523.584,403.785,831.771,317.001,176.001,638.0070.89 %73.30 %71.91 %
เมษายน4,021.053,403.333,643.672,072.00635.001,102.0048.47 %81.34 %69.76 %
พฤษภาคม3,928.003,083.603,840.433,002.001,793.001,171.0023.57 %41.85 %69.51 %
มิถุนายน3,919.252,894.564,119.813,175.001,854.003,137.0018.99 %35.95 %23.86 %
กรกฎาคม4,003.453,749.383,864.831,818.001,783.002,112.0054.59 %52.45 %45.35 %
สิงหาคม3,787.284,026.514,033.751,929.001,883.001,467.0049.07 %53.23 %63.63 %
รวม 6 เดือน23,937.0522,768.0428,749.448,234.007,562.008,891.4865.60 %66.79 %69.07 %
รวม 12 เดือน48,119.6644,329.2054,083.7021,547.0016,686.0019,518.4855.22 %62.36 %63.91 %