เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,226.864,150.064,287.487,742.007,907.83-83.16 %-90.55 %
ตุลาคม4,528.284,567.645,413.037,303.587,655.616,839.40-61.29 %-67.61 %-26.35 %
พฤศจิกายน4,273.884,126.385,397.736,927.596,847.445,376.36-62.09 %-65.94 %0.40 %
ธันวาคม3,651.963,368.774,917.197,267.987,356.385,349.87-99.02 %-118.37 %-8.80 %
มกราคม3,928.324,100.694,638.796,142.266,300.824,147.94-56.36 %-53.65 %10.58 %
กุมภาพันธ์4,179.443,727.095,009.968,029.084,431.004,789.02-92.11 %-18.89 %4.41 %
มีนาคม4,547.894,242.765,740.4212,048.454,540.987,936.70-164.92 %-7.03 %-38.26 %
เมษายน4,652.964,173.186,822.046,720.594,431.027,710.20-44.44 %-6.18 %-13.02 %
พฤษภาคม4,462.574,440.155,896.318,698.485,980.008,022.37-94.92 %-34.68 %-36.06 %
มิถุนายน4,509.704,201.286,170.715,826.109,898.007,796.85-29.19 %-135.59 %-26.35 %
กรกฎาคม4,355.094,173.185,806.178,044.489,143.008,351.29-84.71 %-119.09 %-43.83 %
สิงหาคม4,255.373,990.306,096.325,110.328,520.047,969.84-20.09 %-113.52 %-30.73 %
รวม 6 เดือน24,788.7424,040.6329,664.1843,412.4940,499.08-75.13 %-68.46 %
รวม 12 เดือน51,572.3249,261.4866,196.1589,860.9183,012.12-74.24 %-68.51 %