เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอธวัชบุรี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,721.544,415.08
ตุลาคม6,148.665,764.924,469.20
พฤศจิกายน4,492.453,660.873,310.87
ธันวาคม4,541.123,379.963,703.33
มกราคม5,202.184,276.003,079.47
กุมภาพันธ์3,877.083,424.002,843.42
มีนาคม7,474.824,566.004,480.95
เมษายน8,349.824,707.004,779.89
พฤษภาคม7,476.746,087.004,991.34
มิถุนายน5,767.657,641.004,849.76
กรกฎาคม5,825.566,757.004,594.80
สิงหาคม4,835.184,546.943,844.38
รวม 6 เดือน29,983.0324,920.83
รวม 12 เดือน69,712.8059,225.77