เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเสลภูมิ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,315.554,156.005,820.003.70 %
ตุลาคม6,998.004,149.004,571.00
พฤศจิกายน6,711.003,499.004,699.00
ธันวาคม6,580.003,316.00
มกราคม7,181.005,821.00
กุมภาพันธ์7,499.004,859.00
มีนาคม7,739.004,353.00
เมษายน7,739.003,920.00
พฤษภาคม7,542.004,125.00
มิถุนายน7,465.004,563.00
กรกฎาคม7,580.004,563.00
สิงหาคม7,219.004,125.00
รวม 6 เดือน39,125.0027,464.00
รวม 12 เดือน84,409.0053,113.00