เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอโพนทอง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,954.005,780.00
ตุลาคม8,050.007,635.008,183.00
พฤศจิกายน6,754.006,700.004,975.00
ธันวาคม5,678.005,105.006,408.00
มกราคม5,054.005,472.004,000.00
กุมภาพันธ์5,606.004,911.003,675.00
มีนาคม8,675.005,726.006,430.00
เมษายน9,175.007,159.007,249.00
พฤษภาคม8,668.009,522.006,872.00
มิถุนายน8,048.009,330.006,960.00
กรกฎาคม6,334.008,461.008,238.00
สิงหาคม6,369.007,959.007,170.00
รวม 6 เดือน38,096.0035,603.00
รวม 12 เดือน85,365.0083,760.00