เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองพอก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน14,542.103,218.00
ตุลาคม3,725.643,765.004,484.00-1.06 %
พฤศจิกายน3,438.462,840.002,644.0017.40 %
ธันวาคม3,169.762,019.003,356.0036.30 %
มกราคม3,439.682,892.003,156.0015.92 %
กุมภาพันธ์3,475.002,720.002,516.0021.73 %
มีนาคม3,965.374,599.003,962.003,823.000.08 %
เมษายน3,935.784,767.003,962.004,584.00-0.67 %
พฤษภาคม4,145.434,761.005,341.004,392.00-28.84 %
มิถุนายน3,915.774,329.005,255.004,484.00-34.20 %
กรกฎาคม3,882.984,569.004,336.005,214.00-11.67 %
สิงหาคม3,712.523,641.004,813.004,380.00-29.64 %
รวม 6 เดือน31,790.64
รวม 12 เดือน55,348.49