เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอพนมไพร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,276.765,103.004,407.00-3.05 %
ตุลาคม4,573.475,060.00-10.64 %
พฤศจิกายน4,025.364,726.00-17.41 %
ธันวาคม3,680.053,499.004.92 %
มกราคม4,092.804,395.00-7.38 %
กุมภาพันธ์4,148.384,275.00-3.05 %
มีนาคม4,738.216,111.004,793.00-1.16 %
เมษายน4,675.245,863.006,237.00-33.40 %
พฤษภาคม4,974.335,651.006,752.00-35.74 %
มิถุนายน4,706.735,675.007,256.00-54.16 %
กรกฎาคม4,675.245,325.006,943.00-48.51 %
สิงหาคม4,454.865,143.006,208.00-39.35 %
รวม 6 เดือน24,796.8226,362.00-6.31 %
รวม 12 เดือน53,021.4364,551.00-21.75 %