เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสรวง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,356.672,485.54
ตุลาคม497.702,593.00
พฤศจิกายน503.932,697.00
ธันวาคม510.582,739.00
มกราคม2,058.37
กุมภาพันธ์1,994.25
มีนาคม2,022.78
เมษายน2,138.94
พฤษภาคม2,353.81
มิถุนายน2,529.94
กรกฎาคม2,058.37
สิงหาคม2,419.93
รวม 6 เดือน7,921.50
รวม 12 เดือน21,445.27