เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ชัย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,699.761,461.001,075.0036.76 %
ตุลาคม1,675.134,442.001,461.0012.78 %
พฤศจิกายน1,613.543,694.001,378.0014.60 %
ธันวาคม1,453.422,888.001,890.00-30.04 %
มกราคม1,545.802,567.001,777.00-14.96 %
กุมภาพันธ์2,803.001,784.00
มีนาคม2,888.001,746.00
เมษายน1,612.001,658.00
พฤษภาคม1,203.001,525.00
มิถุนายน1,203.001,075.00
กรกฎาคม1,685.00
สิงหาคม1,075.00
รวม 6 เดือน17,855.009,365.00
รวม 12 เดือน27,521.00