เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสมเด็จ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,126.001,378.001,105.00
ตุลาคม370.471,461.001,461.00
พฤศจิกายน598.611,378.001,378.00
ธันวาคม235.001,200.001,200.00
มกราคม215.641,300.001,461.00
กุมภาพันธ์1,258.051,405.001,378.00
มีนาคม1,785.171,542.001,200.00
เมษายน17,717.001,132.002,621.00
พฤษภาคม13,447.001,285.0017,717.00
มิถุนายน14,664.001,294.0013,447.00
กรกฎาคม14,294.001,256.001,300.00
สิงหาคม12,717.001,023.001,405.00
รวม 6 เดือน5,803.778,122.007,983.00
รวม 12 เดือน80,427.9415,654.0045,673.00