เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอจังหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,495.00
ตุลาคม4,847.00
พฤศจิกายน3,417.00
ธันวาคม
มกราคม458.00514.00
กุมภาพันธ์499.00
มีนาคม981.00
เมษายน1.001,105.00
พฤษภาคม1,205.00
มิถุนายน1,096.00
กรกฎาคม1,415.00
สิงหาคม1,090.00
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน