เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงขวัญ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,699.761,755.193,126.002,121.00-24.78 %
ตุลาคม1,675.251,570.433,291.002,191.00-30.79 %
พฤศจิกายน1,613.431,595.072,012.001,866.00-15.65 %
ธันวาคม1,453.581,453.422,047.001,656.00-13.93 %
มกราคม1,545.741,361.041,954.001,918.00-24.08 %
กุมภาพันธ์1,527.761,570.432,396.002,126.00-39.16 %
มีนาคม1,761.221,810.621,690.002,000.00-13.56 %
เมษายน1,742.121,822.931,497.002,200.00-26.28 %
พฤษภาคม1,700.871,884.521,584.002,400.00-41.10 %
มิถุนายน1,822.931,506.002,503.00
กรกฎาคม1,779.821,612.002,443.00
สิงหาคม1,804.461,203.002,554.00
รวม 6 เดือน9,515.529,305.5814,826.0011,878.00-24.83 %
รวม 12 เดือน20,230.8623,918.0025,978.00