เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเขาหลวง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,078.451,120.253,012.00-168.87 %
ตุลาคม1,064.941,097.975,517.003,454.00-418.06 %-214.58 %
พฤศจิกายน1,031.791,060.522,354.001,983.00-128.15 %-86.98 %
ธันวาคม938.52961.041,373.002,250.00-46.29 %-134.12 %
มกราคม1,001.911,017.551,801.001,571.00-79.76 %-54.39 %
กุมภาพันธ์984.421,011.071,727.001,642.00-75.43 %-62.40 %
มีนาคม1,112.641,163.382,219.002,899.00-99.44 %-149.19 %
เมษายน1,088.391,191.561.003,029.003,624.00-178.30 %-204.14 %
พฤษภาคม2,858.131,238.423,578.003,696.00-25.19 %-198.44 %
มิถุนายน1,188.991,205.973,346.003,867.00-181.42 %-220.65 %
กรกฎาคม1,158.721,169.363,367.004,459.00-190.58 %-281.32 %
สิงหาคม1,151.811,190.693,463.003,611.00-200.66 %-203.27 %
รวม 6 เดือน6,100.036,268.4013,912.00-121.94 %
รวม 12 เดือน14,658.7113,427.7836,068.00-168.61 %