เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,961.714,049.324,303.81765.001,480.001,532.0080.69 %63.45 %64.40 %
ตุลาคม4,007.523,872.063,579.242,206.001,872.001,569.0044.95 %51.65 %56.16 %
พฤศจิกายน3,969.043,384.383,479.651,913.001,229.00849.0051.80 %63.69 %75.60 %
ธันวาคม3,299.063,081.603,234.781,411.00882.00818.0057.23 %71.38 %74.71 %
มกราคม3,583.193,620.153,001.311,145.001,012.00823.0068.05 %72.05 %72.58 %
กุมภาพันธ์3,968.023,598.963,455.881,231.00988.00767.0068.98 %72.55 %77.81 %
มีนาคม4,324.734,230.503,935.061,730.001,559.001,546.0060.00 %63.15 %60.71 %
เมษายน6,442.364,066.093,887.892,051.001,059.001,452.0068.16 %73.96 %62.65 %
พฤษภาคม4,215.014,586.734,007.902,194.001,548.001,017.0047.95 %66.25 %74.63 %
มิถุนายน4,532.724,231.933,849.702,145.001,506.001,186.0052.68 %64.41 %69.19 %
กรกฎาคม4,334.334,249.344,236.222,091.001,736.001,456.0051.76 %59.15 %65.63 %
สิงหาคม4,061.603,983.784,167.011,344.001,163.001,492.0066.91 %70.81 %64.19 %
รวม 6 เดือน22,788.5421,606.4721,054.678,671.007,463.006,358.0061.95 %65.46 %69.80 %
รวม 12 เดือน50,699.2946,954.8445,138.4520,226.0016,034.0014,507.0060.11 %65.85 %67.86 %