เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน54,747.1853,939.1054,747.1817,745.969,242.2211,341.3867.59 %82.87 %79.28 %
ตุลาคม54,343.1454,141.1253,535.0614,597.228,841.8712,543.2573.14 %83.67 %76.57 %
พฤศจิกายน53,535.0653,333.0553,737.0816,617.848,053.928,703.6668.96 %84.90 %83.80 %
ธันวาคม53,131.0352,322.9551,716.897,845.847,402.147,719.8785.23 %85.85 %85.07 %
มกราคม52,726.9953,737.0851,514.878,080.449,471.728,781.6984.67 %82.37 %82.95 %
กุมภาพันธ์54,343.1454,343.1453,737.0810,137.789,787.418,520.5881.34 %81.99 %84.14 %
มีนาคม57,171.4157,777.4756,363.3311,472.4511,823.3311,951.3479.93 %79.54 %78.80 %
เมษายน60,201.7033,763.1151,787.7810,571.7910,438.179,216.7282.44 %69.08 %82.20 %
พฤษภาคม57,373.4333,763.1152,350.699,652.2610,372.898,427.2483.18 %69.28 %83.90 %
มิถุนายน56,767.3755,757.2752,913.609,978.1510,332.6011,049.1582.42 %81.47 %79.12 %
กรกฎาคม56,767.3755,353.2455,959.2911,216.948,666.4310,970.6180.24 %84.34 %80.40 %
สิงหาคม54,949.2055,757.2755,151.2211,883.0011,267.9410,426.9578.37 %79.79 %81.09 %
รวม 6 เดือน322,826.54321,816.44318,988.1675,025.0852,799.2857,610.4376.76 %83.59 %81.94 %
รวม 12 เดือน666,057.02613,987.91643,514.07139,799.67115,700.64119,652.4479.01 %81.16 %81.41 %