เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน18,386.8717,554.2317,800.6110,613.1010,625.0014,371.8042.28 %39.47 %19.26 %
ตุลาคม17,618.1417,926.1516,698.9811,867.7011,826.009,208.0532.64 %34.03 %44.86 %
พฤศจิกายน17,963.0515,088.3215,148.519,261.608,741.009,878.7048.44 %42.07 %34.79 %
ธันวาคม16,552.7214,567.2614,989.6910,026.607,384.009,577.8039.43 %49.31 %36.10 %
มกราคม16,939.5517,249.7215,400.157,507.208,659.008,129.4055.68 %49.80 %47.21 %
กุมภาพันธ์16,050.4116,918.5214,780.408,277.309,526.009,190.2048.43 %43.69 %37.82 %
มีนาคม16,750.3915,811.1119,419.0111,992.6511,385.0015,470.8528.40 %27.99 %20.33 %
เมษายน17,693.0219,851.7215,073.7612,523.0011,217.0010,404.0029.22 %43.50 %30.98 %
พฤษภาคม18,093.6719,932.7517,009.3811,582.0013,017.0011,712.1535.99 %34.70 %31.14 %
มิถุนายน21,306.5719,495.3415,479.6015,208.0011,696.0012,334.3528.62 %40.01 %20.32 %
กรกฎาคม17,990.6418,372.9114,558.8210,317.0012,232.0011,839.6542.65 %33.42 %18.68 %
สิงหาคม18,115.0617,344.1314,245.389,955.0012,217.0012,354.7545.05 %29.56 %13.27 %
รวม 6 เดือน103,510.7499,304.2094,818.3457,553.5056,761.0060,355.9544.40 %42.84 %36.35 %
รวม 12 เดือน213,460.10210,112.16190,604.29129,131.15128,525.00134,471.7039.51 %38.83 %29.45 %