เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,684.395,255.085,045.14930.247,984.002,237.8080.14 %-51.93 %55.64 %
ตุลาคม4,766.194,762.024,358.13296.008,916.002,188.0093.79 %-87.23 %49.79 %
พฤศจิกายน4,638.984,674.154,366.6581.407,420.002,155.6098.25 %-58.75 %50.63 %
ธันวาคม4,107.973,844.524,188.86142.102,308.002,244.8096.54 %39.97 %46.41 %
มกราคม4,307.984,315.943,883.10155.003,450.001,657.0096.40 %20.06 %57.33 %
กุมภาพันธ์4,265.104,801.964,059.776,400.003,304.002,197.60-50.06 %31.19 %45.87 %
มีนาคม5,455.735,319.874,964.438,520.004,436.003,192.20-56.17 %16.61 %35.70 %
เมษายน5,480.755,203.444,501.299,920.005,220.002,242.00-81.00 %-0.32 %50.19 %
พฤษภาคม5,528.104,843.834,919.5210,080.004,368.002,991.00-82.34 %9.82 %39.20 %
มิถุนายน5,254.404,880.854,939.348,600.004,492.003,302.80-63.67 %7.97 %33.13 %
กรกฎาคม4,921.894,853.074,816.067,608.004,160.002,997.60-54.57 %14.28 %37.76 %
สิงหาคม4,821.414,654.784,852.627,592.003,780.003,400.00-57.46 %18.79 %29.93 %
รวม 6 เดือน26,770.6127,653.6725,901.658,004.7433,382.0012,680.8070.10 %-20.71 %51.04 %
รวม 12 เดือน58,232.8957,409.5154,894.9160,324.7459,838.0030,806.40-3.59 %-4.23 %43.88 %