เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,574.034,804.614,538.12890.00939.00964.0080.54 %80.46 %78.76 %
ตุลาคม4,416.644,456.994,219.991,016.001,134.001,081.0077.00 %74.56 %74.38 %
พฤศจิกายน4,669.744,530.634,096.00970.001,024.00758.0079.23 %77.40 %81.49 %
ธันวาคม3,892.483,768.903,922.34788.00831.00748.0079.76 %77.95 %80.93 %
มกราคม4,513.414,363.183,942.36989.00920.00547.0078.09 %78.91 %86.13 %
กุมภาพันธ์4,382.224,255.843,939.98875.001,000.00610.0080.03 %76.50 %84.52 %
มีนาคม5,108.925,327.755,353.071,224.001,218.00915.0076.04 %77.14 %82.91 %
เมษายน4,245.104,833.593,912.161,255.001,237.00833.0070.44 %74.41 %78.71 %
พฤษภาคม4,991.604,302.234,215.531,016.001,121.00854.0079.65 %73.94 %79.74 %
มิถุนายน4,689.294,846.364,821.451,042.001,073.00971.0077.78 %77.86 %79.86 %
กรกฎาคม4,566.594,321.224,513.731,135.001,092.001,005.0075.15 %74.73 %77.73 %
สิงหาคม4,807.394,598.354,730.851,043.00964.00781.0078.30 %79.04 %83.49 %
รวม 6 เดือน26,448.5226,180.1524,658.795,528.005,848.004,708.0079.10 %77.66 %80.91 %
รวม 12 เดือน54,857.4154,409.6552,205.5812,243.0012,553.0010,067.0077.68 %76.93 %80.72 %