เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,852.764,031.523,916.29342.00332.00326.0091.12 %91.76 %91.68 %
ตุลาคม4,056.783,777.793,632.71305.00313.00329.0092.48 %91.71 %90.94 %
พฤศจิกายน4,193.903,876.463,566.96292.00307.00268.0093.04 %92.08 %92.49 %
ธันวาคม3,638.863,367.173,564.83316.00226.00261.0091.32 %93.29 %92.68 %
มกราคม3,876.463,733.613,466.58254.00262.00179.0093.45 %92.98 %94.84 %
กุมภาพันธ์4,071.503,596.503,477.36291.00306.00275.0092.85 %91.49 %92.09 %
มีนาคม4,363.364,495.044,786.32403.00440.00371.0090.76 %90.21 %92.25 %
เมษายน4,023.254,148.863,406.61369.00403.00339.0090.83 %90.29 %90.05 %
พฤษภาคม4,117.423,675.873,669.10332.00409.00339.0091.94 %88.87 %90.76 %
มิถุนายน3,982.144,168.254,147.83339.00458.00645.0091.49 %89.01 %84.45 %
กรกฎาคม4,090.683,713.633,893.06316.00288.00659.0092.28 %92.24 %83.07 %
สิงหาคม4,041.153,965.074,146.76325.00326.00849.0091.96 %91.78 %79.53 %
รวม 6 เดือน23,690.2622,383.0521,624.731,800.001,746.001,638.0092.40 %92.20 %92.43 %
รวม 12 เดือน48,308.2646,549.7745,674.413,884.004,070.004,840.0091.96 %91.26 %89.40 %