เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,729.223,889.173,790.20432.00478.0088.89 %87.39 %
ตุลาคม3,966.084,013.953,528.52440.00490.00482.0088.91 %87.79 %86.34 %
พฤศจิกายน4,136.003,867.473,425.61451.00419.00329.0089.10 %89.17 %90.40 %
ธันวาคม3,395.383,158.533,423.64300.00293.00331.0091.16 %90.72 %90.33 %
มกราคม3,990.624,127.973,308.99382.00372.00196.0090.43 %90.99 %94.08 %
กุมภาพันธ์3,842.183,663.303,369.45383.00438.00293.0090.03 %88.04 %91.30 %
มีนาคม4,421.553,907.804,632.60675.00703.00584.0084.73 %82.01 %87.39 %
เมษายน3,964.324,214.633,345.95627.00758.00558.0084.18 %82.02 %83.32 %
พฤษภาคม4,064.583,709.573,584.57748.00718.00611.0081.60 %80.64 %82.95 %
มิถุนายน3,719.663,995.084,085.82588.00664.00614.0084.19 %83.38 %84.97 %
กรกฎาคม3,670.543,634.203,798.46551.00550.00693.0084.99 %84.87 %81.76 %
สิงหาคม4,002.923,831.804,023.82574.00478.00627.0085.66 %87.53 %84.42 %
รวม 6 เดือน23,059.4822,720.3920,846.412,444.002,109.0089.24 %89.88 %
รวม 12 เดือน46,903.0546,013.4744,317.636,315.005,796.0086.28 %86.92 %