เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,922.224,034.744,110.39942.00716.001.0075.98 %82.25 %99.98 %
ตุลาคม4,069.184,119.793,851.70947.00727.00253.0076.73 %82.35 %93.43 %
พฤศจิกายน4,250.983,950.113,952.30928.00882.00720.0078.17 %77.67 %81.78 %
ธันวาคม3,504.243,231.183,765.46805.00598.00706.0077.03 %81.49 %81.25 %
มกราคม4,099.884,237.673,636.12753.00758.00535.0081.63 %82.11 %85.29 %
กุมภาพันธ์3,924.123,769.594,009.79937.00832.00674.0076.12 %77.93 %83.19 %
มีนาคม4,505.574,624.964,354.721,313.00870.00817.0070.86 %81.19 %81.24 %
เมษายน4,070.524,372.434,225.37950.00855.00788.0076.66 %80.45 %81.35 %
พฤษภาคม4,163.884,429.404,311.60971.00907.00900.0076.68 %79.52 %79.13 %
มิถุนายน4,016.004,158.794,239.74992.00907.00752.0075.30 %78.19 %82.26 %
กรกฎาคม3,961.124,158.794,139.14790.00850.001,017.0080.06 %79.56 %75.43 %
สิงหาคม4,064.274,087.584,196.62647.001.00907.0084.08 %99.98 %78.39 %
รวม 6 เดือน23,770.6223,343.0823,325.765,312.004,513.002,889.0077.65 %80.67 %87.61 %
รวม 12 เดือน48,551.9849,175.0348,792.9510,975.008,903.008,070.0077.40 %81.90 %83.46 %