เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,877.043,932.474,221.77628.00511.00521.0083.80 %87.01 %87.66 %
ตุลาคม4,066.224,070.503,567.321,414.00619.00642.0065.23 %84.79 %82.00 %
พฤศจิกายน4,195.083,900.793,846.36710.00562.00510.0083.08 %85.59 %86.74 %
ธันวาคม3,441.453,212.653,500.70516.00457.00585.0085.01 %85.77 %83.29 %
มกราคม4,024.114,247.583,387.02584.00558.00427.0085.49 %86.86 %87.39 %
กุมภาพันธ์3,895.403,754.913,419.05625.00571.00543.0083.96 %84.79 %84.12 %
มีนาคม4,414.764,567.104,685.52981.00691.00739.0077.78 %84.87 %84.23 %
เมษายน3,844.064,323.073,391.81761.00778.00607.0080.20 %82.00 %82.10 %
พฤษภาคม4,134.203,777.583,438.40788.00723.00802.0080.94 %80.86 %76.68 %
มิถุนายน3,819.594,107.084,156.85644.00643.00725.0083.14 %84.34 %82.56 %
กรกฎาคม3,923.043,712.813,847.87600.00694.00685.0084.71 %81.31 %82.20 %
สิงหาคม4,051.713,850.144,088.23567.00521.00643.0086.01 %86.47 %84.27 %
รวม 6 เดือน23,499.3023,118.9021,942.224,477.003,278.003,228.0080.95 %85.82 %85.29 %
รวม 12 เดือน47,686.6647,456.6845,550.908,818.007,328.007,429.0081.51 %84.56 %83.69 %