เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,925.334,715.754,751.101,281.001,419.001.0073.99 %69.91 %99.98 %
ตุลาคม5,015.484,860.053,925.541,414.001,583.00161.0071.81 %67.43 %95.90 %
พฤศจิกายน4,841.854,576.004,172.151,299.001,151.00163.0073.17 %74.85 %96.09 %
ธันวาคม4,474.453,789.953,826.981,011.001.00148.0077.41 %99.97 %96.13 %
มกราคม4,777.764,856.843,723.151,068.001,179.00890.0077.65 %75.72 %76.10 %
กุมภาพันธ์5,728.605,053.133,944.531,248.001,259.00898.0078.21 %75.08 %77.23 %
มีนาคม6,010.654,910.365,271.532,156.001,719.00888.0064.13 %64.99 %83.15 %
เมษายน5,278.694,605.443,757.121,704.001,547.001,024.0067.72 %66.41 %72.75 %
พฤษภาคม5,389.324,058.553,947.801,732.001,315.001,000.0067.86 %67.60 %74.67 %
มิถุนายน4,503.644,319.104,408.451,512.001,334.001,013.0066.43 %69.11 %77.02 %
กรกฎาคม4,574.264,021.494,073.341,512.001,367.001,163.0066.95 %66.01 %71.45 %
สิงหาคม4,722.334,154.204,417.211,439.001,224.001,201.0069.53 %70.54 %72.81 %
รวม 6 เดือน29,763.4727,851.7224,343.457,321.006,592.002,261.0075.40 %76.33 %90.71 %
รวม 12 เดือน60,242.3653,920.8650,218.9017,376.0015,098.008,550.0071.16 %72.00 %82.97 %