เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,745.063,850.323,761.63379.00296.00341.0089.88 %92.31 %90.93 %
ตุลาคม3,953.814,006.313,523.84497.00344.00254.0087.43 %91.41 %92.79 %
พฤศจิกายน4,107.313,831.233,430.66337.50231.00195.0091.78 %93.97 %94.32 %
ธันวาคม3,365.563,143.743,435.78313.00225.00142.0090.70 %92.84 %95.87 %
มกราคม3,963.454,103.813,330.15330.00268.00102.0091.67 %93.47 %96.94 %
กุมภาพันธ์3,780.403,619.243,672.38356.00273.001.0090.58 %92.46 %99.97 %
มีนาคม4,276.134,445.193,991.59593.00382.00437.0086.13 %91.41 %89.05 %
เมษายน3,754.534,226.951,485.29526.00151.00434.0085.99 %96.43 %70.78 %
พฤษภาคม4,040.703,701.731,699.23486.00407.00163.0087.97 %89.01 %90.41 %
มิถุนายน3,734.914,031.321,677.11445.00417.00333.9188.09 %89.66 %80.09 %
กรกฎาคม3,831.473,643.411,814.05440.00479.00242.0988.52 %86.85 %86.65 %
สิงหาคม3,958.273,765.181,829.93310.00341.00122.0092.17 %90.94 %93.33 %
รวม 6 เดือน22,915.5922,554.6521,154.442,212.501,637.001,035.0090.35 %92.74 %95.11 %
รวม 12 เดือน46,511.6046,368.4333,651.645,012.503,814.002,767.0089.22 %91.77 %91.78 %