เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,773.412,605.453,476.871,160.001,240.001,240.0069.26 %52.41 %64.34 %
ตุลาคม3,789.683,863.043,313.931,198.001,320.00720.0068.39 %65.83 %78.27 %
พฤศจิกายน3,668.283,619.983,297.04730.00800.00720.0080.10 %77.90 %78.16 %
ธันวาคม3,109.333,243.102,897.28484.00520.00400.0084.43 %83.97 %86.19 %
มกราคม3,715.403,457.822,862.43524.00520.00400.0085.90 %84.96 %86.03 %
กุมภาพันธ์3,637.063,360.882,935.41734.00560.00440.0079.82 %83.34 %85.01 %
มีนาคม4,166.094,126.023,877.291,294.001,360.001,080.0068.94 %67.04 %72.15 %
เมษายน4,214.914,173.453,162.911,676.001,280.00840.0060.24 %69.33 %73.44 %
พฤษภาคม3,983.943,597.303,528.631,840.001,120.001,200.0053.81 %68.87 %65.99 %
มิถุนายน3,565.183,781.153,697.681,480.001,480.001,240.0058.49 %60.86 %66.47 %
กรกฎาคม3,613.753,563.283,462.501,200.001,440.00880.0066.79 %59.59 %74.58 %
สิงหาคม1,541.683,456.603,629.721,080.001,160.001,000.0029.95 %66.44 %72.45 %
รวม 6 เดือน21,693.1620,150.2718,782.964,830.004,960.003,920.0077.73 %75.38 %79.13 %
รวม 12 เดือน42,778.7142,848.0740,141.6913,400.0012,800.0010,160.0068.68 %70.13 %74.69 %