เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,049.694,691.464,353.622,373.003,656.003,964.0053.01 %22.07 %8.95 %
ตุลาคม5,075.884,833.804,287.854,011.003,692.003,965.0020.98 %23.62 %7.53 %
พฤศจิกายน5,023.905,165.484,448.764,251.003,723.003,534.0015.38 %27.93 %20.56 %
ธันวาคม4,615.834,741.144,211.173,211.004,178.003,362.0030.44 %11.88 %20.16 %
มกราคม4,982.554,860.534,325.623,716.002,903.004,578.0025.42 %40.27 %-5.83 %
กุมภาพันธ์4,771.434,551.694,384.864,297.003,797.003,635.009.94 %16.58 %17.10 %
มีนาคม5,247.425,011.324,988.403,719.003,694.004,805.0029.13 %26.29 %3.68 %
เมษายน5,161.725,007.244,414.253,924.004,083.003,197.0023.98 %18.46 %27.58 %
พฤษภาคม5,129.484,804.294,653.103,923.003,899.003,659.0023.52 %18.84 %21.36 %
มิถุนายน5,146.114,741.255,461.343,391.003,730.005,665.0034.11 %21.33 %-3.73 %
กรกฎาคม5,155.484,451.045,226.343,201.003,698.004,352.0037.91 %16.92 %16.73 %
สิงหาคม5,228.504,540.235,396.483,508.003,768.005,185.0032.91 %17.01 %3.92 %
รวม 6 เดือน29,519.2828,844.1026,011.8821,859.0021,949.0023,038.0025.95 %23.90 %11.43 %
รวม 12 เดือน60,587.9957,399.4756,151.7943,525.0044,821.0049,901.0028.16 %21.91 %11.13 %