เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,415.744,548.845,158.732,854.003,457.002,949.0035.37 %24.00 %42.83 %
ตุลาคม4,644.314,321.373,761.653,322.003,381.003,089.0028.47 %21.76 %17.88 %
พฤศจิกายน4,563.134,445.334,378.783,470.003,065.002,713.0023.96 %31.05 %38.04 %
ธันวาคม4,073.663,687.484,111.952,884.002,263.002,609.0029.20 %38.63 %36.55 %
มกราคม4,386.614,375.713,978.372,620.002,762.002,120.0040.27 %36.88 %46.71 %
กุมภาพันธ์4,299.984,309.144,159.142,760.002,471.002,555.0035.81 %42.66 %38.57 %
มีนาคม4,813.364,736.924,985.383,840.003,564.003,187.0020.22 %24.76 %36.07 %
เมษายน4,840.454,735.614,329.513,353.003,380.002,584.0030.73 %28.63 %40.32 %
พฤษภาคม4,957.574,539.834,717.903,633.004,247.003,693.0026.72 %6.45 %21.72 %
มิถุนายน4,707.884,743.984,882.373,548.004,179.003,352.0024.64 %11.91 %31.34 %
กรกฎาคม4,706.024,525.654,638.083,482.003,820.003,840.0026.01 %15.59 %17.21 %
สิงหาคม4,465.924,442.394,641.373,204.003,222.003,494.0028.26 %27.47 %24.72 %
รวม 6 เดือน26,383.4325,687.8725,548.6217,910.0017,399.0016,035.0032.12 %32.27 %37.24 %
รวม 12 เดือน54,874.6353,412.2553,743.2338,970.0039,811.0036,185.0028.98 %25.46 %32.67 %