เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,400.354,099.733,737.182,963.202,788.581.0032.66 %31.98 %99.97 %
ตุลาคม4,592.194,245.863,654.142,446.172,410.362,544.7046.73 %43.23 %30.36 %
พฤศจิกายน4,081.943,875.173,342.502,928.112,541.952,431.4728.27 %34.40 %27.26 %
ธันวาคม4,270.453,498.573,002.342,794.392,204.112,116.6134.56 %37.00 %29.50 %
มกราคม4,107.393,386.653,430.062,532.152,244.812,220.0038.35 %33.72 %35.28 %
กุมภาพันธ์4,143.862,975.053,237.872,638.642,390.482,450.7636.32 %19.65 %24.31 %
มีนาคม4,548.002,973.194,079.823,091.823,031.852,678.1232.02 %-1.97 %34.36 %
เมษายน5,038.883,045.963,481.493,003.702,207.482,678.1240.39 %27.53 %23.08 %
พฤษภาคม3,995.882,832.952,232.282,755.842,542.552,086.0031.03 %10.25 %6.55 %
มิถุนายน3,172.242,761.532,728.882,929.962,493.592,552.357.64 %9.70 %6.47 %
กรกฎาคม3,170.552,893.262,572.282,677.802,302.042,386.1815.54 %20.43 %7.23 %
สิงหาคม4,129.533,114.142,823.792,692.191.002,191.8834.81 %99.97 %22.38 %
รวม 6 เดือน25,596.1822,081.0320,404.0916,302.6614,580.2911,764.5436.31 %33.97 %42.34 %
รวม 12 เดือน49,651.2639,702.0638,322.6333,453.9727,158.8026,337.1932.62 %31.59 %31.28 %