เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,763.301,763.301,781.73395.00373.00427.0077.60 %78.85 %76.03 %
ตุลาคม1,763.301,290.831,215.93415.00372.00418.0076.46 %71.18 %65.62 %
พฤศจิกายน1,683.431,677.281,689.57379.00282.00396.0077.49 %83.19 %76.56 %
ธันวาคม1,615.841,511.401,529.83375.00352.00388.0076.79 %76.71 %74.64 %
มกราคม1,585.121,609.701,462.25353.00284.00369.0077.73 %82.36 %74.76 %
กุมภาพันธ์1,689.571,664.991,603.56355.00276.00336.0078.99 %83.42 %79.05 %
มีนาคม1,824.741,867.741,861.60381.00443.00403.0079.12 %76.28 %78.35 %
เมษายน2,015.201,941.471,794.02409.00427.00395.0079.70 %78.01 %77.98 %
พฤษภาคม1,990.621,972.191,929.18419.00418.00395.0078.95 %78.81 %79.52 %
มิถุนายน1,837.021,873.891,830.88401.00424.00410.0078.17 %77.37 %77.61 %
กรกฎาคม1,806.301,861.601,769.44411.00379.00408.0077.25 %79.64 %76.94 %
สิงหาคม1,720.291,744.861,794.02356.00396.00408.0079.31 %77.30 %77.26 %
รวม 6 เดือน10,100.569,517.509,282.872,272.001,939.002,334.0077.51 %79.63 %74.86 %
รวม 12 เดือน21,294.7320,779.2520,262.014,649.004,426.004,753.0078.17 %78.70 %76.54 %