เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,255.633,409.564,003.452,592.002,600.002,765.0020.38 %23.74 %30.93 %
ตุลาคม3,364.623,487.873,301.972,603.002,359.002,800.0022.64 %32.37 %15.20 %
พฤศจิกายน3,447.013,472.343,260.461,803.002,629.002,800.0047.69 %24.29 %14.12 %
ธันวาคม3,619.023,102.742,938.311,850.001,557.001,320.0048.88 %49.82 %55.08 %
มกราคม2,920.873,892.363,033.101,371.001,421.001,396.0053.06 %63.49 %53.97 %
กุมภาพันธ์3,915.903,235.343,075.011,671.001,748.001,318.0057.33 %45.97 %57.14 %
มีนาคม4,124.443,727.444,085.242,462.002,950.002,796.0040.31 %20.86 %31.56 %
เมษายน3,923.094,374.243,141.302,765.003,186.002,086.0029.52 %27.16 %33.59 %
พฤษภาคม3,900.093,775.883,349.473,478.003,413.003,130.0010.82 %9.61 %6.55 %
มิถุนายน3,338.564,001.704,048.562,972.003,659.003,014.0010.98 %8.56 %25.55 %
กรกฎาคม3,278.683,649.733,647.612,665.0013,942.183,000.0018.72 %-282.01 %17.75 %
สิงหาคม3,230.453,738.514,191.431,833.0011,645.302,630.0043.26 %-211.50 %37.25 %
รวม 6 เดือน20,523.0520,600.2119,612.3011,890.0012,314.0012,399.0042.07 %40.22 %36.78 %
รวม 12 เดือน42,318.3643,867.7142,075.9128,065.0051,109.4829,055.0033.68 %-16.51 %30.95 %