เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิจิตร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน11,264.017,515.00
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม10,386.008,755.0015.70 %
เมษายน12,014.4210,327.0014.04 %
พฤษภาคม11,754.088,515.0027.56 %
มิถุนายน11,484.209,101.0020.75 %
กรกฎาคม11,536.118,047.0030.25 %
สิงหาคม10,828.357,517.0030.58 %
รวม 6 เดือน
รวม 12 เดือน