เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,665.67
ตุลาคม3,729.424,474.00-19.97 %
พฤศจิกายน3,501.474,418.00-26.18 %
ธันวาคม3,224.133,045.005.56 %
มกราคม3,411.863,454.00-1.24 %
กุมภาพันธ์3,664.893,456.005.70 %
มีนาคม4,038.863,419.0015.35 %
เมษายน4,175.005,864.004,876.00-16.79 %
พฤษภาคม4,299.123,974.006,114.00-42.22 %
มิถุนายน4,163.204,859.006,059.00-45.54 %
กรกฎาคม4,206.735,494.00-30.60 %
สิงหาคม3,996.635,106.00-27.76 %
รวม 6 เดือน21,197.44
รวม 12 เดือน46,076.98