เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,493.274,103.005,293.00-174.77 %
ตุลาคม1,495.936,401.005,041.004,929.00-236.98 %
พฤศจิกายน1,422.855,951.004,144.004,160.00-191.25 %
ธันวาคม1,271.404,973.003,156.005,256.00-148.23 %
มกราคม1,373.034,441.003,802.003,760.00-176.91 %
กุมภาพันธ์1,418.573,710.003,395.004,139.00-139.33 %
มีนาคม3,748.021,596.317,022.003,837.005,470.00-87.35 %-140.37 %
เมษายน3,984.861,662.616,590.004,620.005,131.00-65.38 %-177.88 %
พฤษภาคม3,877.211,622.466,403.004,189.005,432.00-65.14 %-158.19 %
มิถุนายน3,717.771,573.695,542.004,469.005,444.00-49.07 %-183.98 %
กรกฎาคม3,613.631,574.245,193.004,255.005,756.00-43.71 %-170.29 %
สิงหาคม3,462.391,487.585,444.004,348.004,307.00-57.23 %-192.29 %
รวม 6 เดือน8,475.0523,641.0027,537.00-178.95 %
รวม 12 เดือน17,991.9449,359.0059,077.00-174.34 %