เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,415.86
ตุลาคม6,518.006,177.16
พฤศจิกายน7,707.006,089.77
ธันวาคม7,017.004,571.32
มกราคม6,371.004,435.39
กุมภาพันธ์6,202.005,243.56
มีนาคม7,757.005,960.62
เมษายน9,628.005,891.10
พฤษภาคม9,379.007,575.72
มิถุนายน9,433.006,436.98
กรกฎาคม9,379.005,712.57
สิงหาคม8,839.005,901.89
รวม 6 เดือน31,933.06
รวม 12 เดือน69,411.94